Products

Para sa mga Seafarers na sasampa pa lang.

Para sa mga Seafarers na nakasampa na at sa mga kapamilya na tumatanggap ng allotment.

Para sa mga OFW na paalis pa lang o nakabakasyon sa Pilipinas..

Para sa mga OFW na nasa abroad na o mga kapamilya na tumatanggap ng remittance